https://vitaminwater.co.th

"" ฝา ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ มีค่า อย่าทิ้ง !!! ""

เพียงนำฝายันฮี วิตามิน วอเตอร์ 6 ฝา + เงิน 2 บาท แลก ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ (460 มล.) ฟรี 1 ขวด ณ ร้านค้าร่วมรายการทั่วประเทศ แล Yanhee Shop ทุกสาขา วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

มาตรฐานและการรับรอง

ผ่านการตรวจคุณภาพมาตรฐาน GMP จากสถาบัน URS รับรองโดย อ.ย.
พร้อมกับใบอนุญาตการผลิตอาหารจากคณะกรรมการอาหารและยา
และการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารฮาลาล อันเป็นที่มาของ ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ดื่มดี มีวิตามิน

ติดต่อเรา

ช่องทางที่ง่ายและรวดเร็วในการติดต่อกับเรา

ข้อมูลการติดต่อ

พร้อมสำหรับข้อเสนอแนะและความร่วมมือ

ที่อยู่สำนักงาน

ยินดีให้คุณเข้าพบทุกวันและเวลาราชการ

กระบวนการผลิต

เกร็ดความรู้...เพื่อสุขภาพ