https://vitaminwater.co.th

น้ำดื่มยันฮี วิตามิน วอเตอร์ 

ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต 

น้ำดื่มยันฮีวิตามิน วอเตอร์ ผลิตโดยบริษัท ยันฮีวิตามิน วอเตอร์ จำกัด ในเครือโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่โดดเด่นในเรื่อง “ สุขภาพและความงาม ” ดังนั้น เราจึงสามารถมั่นใจได้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพราะเราผลิตด้วยกรรมวิธีที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  มีระบบการควบคุมการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดเก็บที่แบ่งออกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ 

ตลอดจนถึงการตรวจสอบและติดตามผล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค อีกทั้งเรายังมีโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดใหญ่มากถึง 6 โรง เครื่องจักรผลิตทันสมัย นำเข้าจากประเทศอิตาลี มีกำลังการผลิตได้สูงถึง 2,000,000 ขวดต่อวัน

น้ำทุกหยดเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบการกรองที่มีคุณภาพด้วยลำแสง UV ผสมด้วยวิตามินที่มีคุณภาพสูงนานาชนิด จึงทำให้น้ำดื่มยันฮีวิตามิน วอเตอร์ เป็นน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย สามารถดื่มได้ทุกเพศ ทุกวัย

ตอกย้ำความมั่นใจด้วยเครื่องหมายประกันคุณภาพ  

 “ น้ำดื่มยันฮีวิตามิน วอเตอร์ ” เป็นน้ำดื่มที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพด้วยมาตรฐานผ่าน GMP (Good Manufacturing Practice) มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต จากสถาบัน URS ซึ่งรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นมาตรฐาน และได้รับเครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบการรับรองของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่า เป็นอาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ สามารถสังเกตผลิตภัณฑ์“ฮาลาล” จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มยันฮีวิตามิน  วอเตอร์ เป็นน้ำดื่มที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค

สอบถาม บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

กรุณาอ่านและยอมรับในเงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข ข้าพเจ้าไม่ยอมรับเงื่อนไข

สมัครเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย