https://vitaminwater.co.th
5965
null

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ดันแคมเปญบิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี 2565

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ตอกย้ำความสำเร็จกับแบรนด์เครื่องดื่มวิตามินอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคจัดแคมเปญบิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี 2565

“ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ แจกหนัก จัดเต็มทั่วไทย สุขภาพดีทุกพื้นที่ ดื่มแล้วดี มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล”

โดยครั้งนี้ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ เล่นใหญ่จัดเต็มด้วยมูลค่าของรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท กิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่ที่ยันฮีวิตามินวอเตอร์จัดเพื่อตอบแทนผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนานจนทำให้ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ได้เป็นน้ำวิตามินอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคทั่วไทยให้ได้ลุ้นโชคข้ามปีกันอีกด้วย

เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ แจกหนัก จัดเต็มทั่วไทย

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อ น้ำดื่มยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ทุกชนิด โดยต้องเก็บสะสมฉลากข้างขวด จำนวน 10 ชิ้น

2. ส่งฉลากเปล่าของผลิตภัณฑ์ ยันฮีวิตามินวอเตอร์ที่ร่วมรายการจำนวน 10 ชิ้น พร้อมแนบกระดาษที่ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์(สามารถเขียนหรือพิมพ์ได้) ส่งมาร่วมชิงโชคที่ บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด เลขที่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โดยชิ้นส่วนฉลากข้างขวดจำนวน 10 ชิ้นและกระดาษที่ระบุข้อมูลตนเอง 1 แผ่น ถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรม

3. ของรางวัลมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท รายละเอียดของรางวัลประกอบด้วย

  • รถยนต์ Honda City 1.0 TURBO S CVT 1 รางวัล รางวัลละ 579,500 บาท รวมมูลค่า 579,500 บาท
  • มอเตอร์ไซต์ Yamaha Fino 10 รางวัล รางวัลละ 49,500 บาท รวมมูลค่า 495,000 บาท
  • iPhone 14 Pro Max (256 GB.) 20 รางวัล รางวัลละ 54,900 บาท รวมมูลค่า 1,098,000 บาท
  • ทองคำหนัก 1 บาท 30 รางวัล รางวัลละ 30,200 บาท รวมมูลค่า 906,000 บาท
  • น้ำดื่มยันฮีฟรีตลอดปี (30แพ็ค)10 รางวัล รางวัลละ 4,200 บาท รวมมูลค่า 42,000 บาท

4. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ จะมีการจับรางวัลในวันที่ 5 เมษายน 2566 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 7 เมษายน 2566

5. ผู้สนับสนุนจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Line Official Account Yanhee vitaminwater และ Facebook Yanhee vitaminwater เวลา 18.00 น. โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนภายใน 7 วันทำการ

6. สถานที่ทำการจับรางวัลที่ บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด เลขที่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร 10700

7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ดังต่อไปนี้- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรงกับชื่อที่ให้ไว้ตอนร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล พร้อมเบอร์โทรศัพท์

8. พนักงานบริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมและรับของรางวัลในกิจกรรมนี้

9. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัลเองได้ และมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน บุคคลนั้นจะต้องมีใบมอบอำนาจ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

10. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% ด้วยตัวเอง

11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

13. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

14. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบพร้อมยินยอมปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

15. หากผู้สนับสนุนไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกิน 15 วันหลังประกาศผล จะถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

16. หลังจากการยืนยันสิทธิ์ ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1723 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้โชคดี รับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ เปิดเผยชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพถ่ายเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้และประชาสัมพันธ์ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โชคดี

คำขอใบอนุญาต เลขที่ 2156/2565