https://vitaminwater.co.th
5451
null

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ สนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินแก่ผู้เข้าร่วมสัมนาเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ประจำปี 2563

โครงการสัมมนาเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ประจำปี 2563

20 สิงหาคม 2563 – ยันฮี วิตามินวอเตอร์ ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินแก่ผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ประจำปี 2563 SMEs New Normal” ไปต่อแบบไหน…ถึงจะรอด!?! ซึ่งเป็นเวทีถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย นำข้อมูลไปปรับตัวให้เท่าทันยุคโควิด-19 รวมทั้งนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันในสมรภูมิการค้าได้ 

โดยภายในงานมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประมาณ 200 คน โดยใช้มาตรการสาธารณสุขในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และกฏหมายป้องกันโรคติดต่อ

ภาพบรรยากาศภายในงาน