https://vitaminwater.co.th
5280
["5282","5283","5285","5284","5286","5281"]

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ส่งต่อพลังให้บุคลากรทางการแพทย์

บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ บมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย และ บ.ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ส่งต่อพลังให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้และรับมือกับการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้สนับสนุนน้ำดื่มยันฮี วิตามินวอเตอร์ ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มเติมในภาครัฐทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน

#COVID19 #โควิด19 #ส่งต่อพลังสู้ไวรัสโควิด19 #ยันฮีวิตามินวอเตอร์

https://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive5.jpgexplodethishttps://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive5.jpgexplodethis5280
https://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive4.jpgexplodethishttps://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive4.jpgexplodethis5280
https://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive2.jpgexplodethishttps://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive2.jpgexplodethis5280
https://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive3.jpgexplodethishttps://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive3.jpgexplodethis5280
https://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive1.jpgexplodethishttps://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive1.jpgexplodethis5280
https://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive6.jpgexplodethishttps://vitaminwater.co.th/wp-content/uploads/2020/06/vitamingive6.jpgexplodethis5280

สอบถาม บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

กรุณาอ่านและยอมรับในเงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข ข้าพเจ้าไม่ยอมรับเงื่อนไข

สมัครเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย