https://vitaminwater.co.th

รู้ไหม ? ดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่ ถึงดีต่อร่างกาย

วิธีสังเกตุง่ายๆ หากดื่มน้ำเพียงพอจะมีปัสสาวะสีเหลืองใส ขับถ่ายสะดวก แต่หากดื่มน้ำไม่เพียงพอจะมีปัสสาวะสีเข้ม มีกลิ่นฉุนจัด ปัสสาวะไม่ถึง 4-7 ครั้งต่อวัน มีปัญหาการขับถ่ายหรือท้องผูก

 

ผลเสียจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ 

  1. ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก
  2. ขับของเสียออกมาได้ยาก ถ้าผู้หญิงดื่มน้ำน้อยก็ส่งผลให้ประจำเดือนมาน้อย หรือไม่มาเลยก็ได้

 

ปริมาณการดื่มน้ำที่เหมาะสมกับร่างกาย มีดังนี้

 

  • ผู้ที่อายุ 4-8 ปี ปริมาณที่ควรได้รับคือ 5 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 1,200 มิลลิลิตร
  • สำหรับผู้ที่อายุ 9-13 ปี ปริมาณที่ควรได้รับคือ 7-8 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 1,600-1,900 มิลลิลิตร
  • สำหรับผู้ที่อายุ 14-18 ปี ปริมาณที่ควรได้รับคือ 8-11 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 1,900-2,600 มิลลิลิตร
  • สำหรับผู้หญิงที่อายุ 19 ปีขึ้นไป ปริมาณที่ควรได้รับคือ 9 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 2,100 มิลลิลิตร
  • สำหรับผู้ชายที่อายุ 19 ปีขึ้นไป ปริมาณที่ควรได้รับคือ 13 แก้วต่อวัน หรือประมาณ 3,000 มิลลิลิตร


    และสามารถคำนวณได้โดยการเอาน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) x 2.2 x 30 หารด้วย 2 ให้หน่วยที่ได้ออกมาเป็นมิลลิลิตร เช่น น้ำหนัก 50 กิโลกรัม x 2.2 x 30 / 2 จะเท่ากับ 1,650 มิลลิลิตร เป็นต้น

 

 

ที่มา: ผู้จัดการ ออนไลน์