https://vitaminwater.co.th

โรคกรดไหลย้อน แค่เปลี่ยนพฤติกรรม ก็ป้องกันได้

โรคกรดไหลย้อน หนึ่งในโรคฮิตของหนุ่มสาวออฟฟิศ เกิดจากภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดอาการสำคัญ ได้แก่ อาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก และมีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขม ไหลย้อนขึ้นมาทางปาก

 

สาเหตุของการเกิดโรคกรดไหลย้อน 

  1. หลอดอาหารส่วนปลายคลายตัวโดยยังไม่มีการกลืนอาหาร
  2. เกิดความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะอาหาร หรือหลอดอาหาร

 

อาการของโรคกรดไหลย้อน

  1. มีอาการแสบยอดอก
  2. อาการขย้อนหรือสำรอก
  3. เรอเปรี้ยว อาจพบอาการอื่น

 

ปรับพฤติกรรมถ้าไม่อยากเป็นโรค

  • การปรับพฤติกรรมการกินอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ ช็อคโกแลต น้ำอัดลม เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารปริมาณมาก ๆ ในแต่ละมื้อ
  • หลีกเลี่ยงการนอนหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  • งดการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม ชา กาแฟ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

กรดไหลย้อนถ้าไม่รักษา จะเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้แก่ เกิดแผลที่หลอดอาหาร, หลอดอาหารทะลุ และมีโอกาสเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้