https://vitaminwater.co.th

ไข้หวัดใหญ่ รู้ทัน ป้องกันได้

ไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย มักพบบ่อยในช่วงฤดูหนาว ซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นจะติดเชื้อในเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบน ตั้งแต่จมูก คอ และอาจลงไปถึงส่วนล่าง คือ หลอดลม และ ปอดได้ด้วย

 

อาการของไข้หวัดใหญ่?

1.ไข้สูง ตัวร้อน

2.ปวดหัว

3.ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

4.อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

5.อาเจียนหรือท้องเสีย

6.คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ

 

ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้อย่างไร?

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจ โดยจะได้รับเชื้อที่ออกมาปนเปื้อนอยู่ในอากาศ จากผู้ป่วยที่ไอ จาม หรือ พูด ในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนา ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงงาน

อาจเกิดได้จากการสัมผัสฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่งของผู้ป่วย จากมือที่สัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แล้วใช้มือมาสัมผัสที่จมูกและปาก

 

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่?

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค คือ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด

ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม

ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ

เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยง การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก