https://vitaminwater.co.th

RSV ไวรัสอันตรายของเด็กเล็ก

ช่วงนี้ เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ร่างกายต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในช่วงนี้ ในเด็กวัยทารกและเด็กเล็ก คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

ซึ่งอาการเบื้องต้นของโรคนั้นมีอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาทั่วไป แต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงร่วมด้วยได้ ถึงขั้นปอดอักเสบติดเชื้อได้ ซึ่งสามารถอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

RSV คืออะไร?

RSV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่ง RSV ชื่อเต็มๆ คือ Respiratory syncytial virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ มักพบในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี มักพบการระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว

RSV ติดต่อได้อย่างไร?

RSV ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย เช่น น้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอ จาม

อาการที่พบของ RSV?

อาการที่พบได้มีตั้งแต่เล็กน้อย จนถึงรุนแรง เช่น มีไข้สูง หายใจเร็ว หายใจหอบเหนื่อย มีอกบุ๋ม หายใจมีเสียงวี๊ด ไอมาก ไอจนอาเจียน มีเสมหะมาก มีอาการตัวเขียว ถ้ามีอาการเหล่า ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด เพราะ ในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีโอกาสเสียชีวิตได้ เนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

การรักษา RSV?

ยังไม่มียารักษาการติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรง การรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ให้สารน้ำเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ ให้ออกซิเจน ดูดเสมหะและเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะออกมา พ่นยาขยายหลอดลม        

การป้องกัน RSV?

1. หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปแหล่งชุมชน หรือพื้นที่แออัด เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ

2.ให้เด็กหมั่นล้างมือบ่อยๆ และ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเด็ก

3.ทำความสะอาดของใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ

4.ให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ

5.ให้เด็กทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง