https://vitaminwater.co.th

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ สนับสนุนเครื่องดื่มแก่สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ และสมาคมผู้สื่อข่าวสารสนเทศแห่งประเทศไทย

บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม “ยันฮี วิตามิน วอเตอร์” ให้แก่ สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ และสมาคมผู้สื่อข่าวสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในงาน ITPC Sport Day & Cyber Night Party

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ สนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินแก่ผู้เข้าร่วมสัมนาเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ประจำปี 2563

ยันฮี วิตามินวอเตอร์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ประจำปี 2563 “SMEs New Normal” ไปต่อแบบไหน…ถึงจะรอด

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ร่วมสู้ไปด้วยกัน มอบน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณบุญศรี พรหมดวง พร้อมด้วยคุณเจษฎา อุดมถิรพันธุ์ ผู้บริหาร บ.ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จก. มอบน้ำดื่ม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำนวน 24,000 ขวด

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ มอบน้ำดื่มแก่สถาบันโรคทรวงอก

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ยันฮี วิตามินวอเตอร์ จำกัด มอบน้ำดื่ม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำนวน 18,000 ขวด

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ มอบน้ำดื่มแก่คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

คุณบุญศรี พรหมดวง ผู้บริหาร บ.ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จก. มอบน้ำดื่ม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำนวน 24,000 ขวด

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ส่งต่อพลังให้บุคลากรทางการแพทย์

บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ บมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย และ บ.ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ส่งต่อพลังให้บุคลากรทางการแพทย์

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ มอบน้ำดื่มให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณบุญศรี พรหมดวง พร้อมด้วยคุณเจษฎา อุดมถิรพันธุ์ ผู้บริหาร บ.ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จก. มอบน้ำดื่ม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำนวน 665,000 ขวด

ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด

นพ.สิรภพ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการบริหาร บ.ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จก. พร้อมด้วยคุณบุญศรี พรหมดวง และคุณเจษฎา อุดมถิรพันธุ์ ฝ่ายการตลาดบริษัทฯ